Rubrik_forelasningar

Föreläsningar erbjuds av både Malin och Johanna och i ett längre perspektiv även av föreläsare från vår samlade talarförmedling. Föreläsningarna berör olika områden inom utmattningsrelaterade symptom på ett personligt sätt. Föreläsningarna innehåller både egna personliga och professionella perspektiv om ämnet utmattning. Föreläsningarna lägger stor vikt att det lika gärna kan vara du som en dag drabbas. 

 

Vill du boka en föreläsning med Malin och Johanna?

Skulle du vilja att vi kommer till din skola? Be din rektor att kontakta oss.

Skulle du vilja att vi kommer till ditt företag? Vill du ge dina anställda bästa verktyg och utbildning för att undvika att drabbas av utmattning? Kanske kan du hjälpa någon av dina anställda som är mitt uppe i en utmattningsperiod? Kanske förebygga att utmattning inte drabbar en anställd som redan har varit där en gång?

Kontakta oss genom att skicka ett mail till info@ungvuxen.se

 

Malin och Johannas föreläsning bjuder på egna erfarenheter för igenkänning av att du inte är ensam om att gå igenom utmattningsrelaterade symptom. Föreläsningen har även ett professionellt perspektiv på psykisk ohälsa för att ge dig tips och verktyg för hur du ska hantera din utmattning.

Målet med föreläsningen är att det är OK att sträva efter vad du själv definierar som framgång- även om du har drabbats av utmattning. Att det är OK att ha kvar sina drömmar och mål vilket ofta präglar åldersgruppen #Generation Prestation. Att det är OK SÅ LÄNGE du ger dig själv tid för återhämtning och egentid för att arbeta med dig själv för att hitta tillbaka till ditt gamla jag. Det ena ska inte behöva utesluta det andra.