Rubrik_Om_Oss

Ung Vuxen #Generation Prestation är en organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna med utmattningssymptom innan, under och efter sjukdomstiden.

 Ung Vuxen arbetar med att ge information och utbildning för unga vuxna med utmattningssymptom och för företag. Organisationen skapar mötesplatser och arbetar för att synliggöra och uppmärksamma behoven hos unga vuxna med utmattningssymptom.

Ung Vuxen uppstod ur ett personligt behov. Organisationen bildades 2015 av Johanna Bornemyr och Malin Heintz, efter att en nära vän till båda tog sitt eget liv och efter att båda hade behandlats för utmattningssyndrom. Syftet är att skapa ett sammanhang för unga vuxna med utmattningssymptom för att få stöd och utbyta erfarenheter. Syftet är också att skapa ett koncept för företag i syfte att hjälpa dessa i sitt arbete med att skapa en bra arbetsmiljö, kopplat till områden stress, vila och återhämtning.

 

 

Skarmavbild-2016-07-06-kl.-21.28.29